Informacje Ogólne:

Informacje Ogólne:

Holding Kapitałowo-Inwestycyjny jest spółką prawa handlowego działającą od 2007 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy się zagadnieniami finansowymi i prawnymi. Przez lata prowadzonej działalności zdobyliśmy rzeszę zadowolonych Klientów.

 Zajmujemy się szeroko rozumianym doradztwem gospodarczym, a w szczególności opracowywaniem analiz ekonomiczno-finansowych, sporządzaniem wycen przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, opracowywaniem prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych jak i wykonywaniem badań i analiz. Prowadzimy i pomagamy prowadzić finanse w firmach i usprawniamy procesy zarządzania finansami firm.

 Kojarzymy inwestorów posiadających nadwyżki finansowe z przedsiębiorcami poszukującymi wsparcia kapitałowego. Jesteśmy firmą, która sama dokonuje inwestycji kapitałowych i finansowych. HKI Sp.z o.o. jest udziałowcem lub akcjonariuszem w kilku spółkach. 

Pomagamy naszym klientom w kontaktach z wszelkimi instytucjami finansowymi i reprezentujemy ich przed nimi.

 Nasza oferta skierowana jest zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego. Mali i średni przedsiębiorcy, duże firmy, samorządy lokalne, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.

 

Podstawowe dane:

Adres siedziby i biura Zarządu:

Górna Wieś ul. Zachodnia 26

32-091 Michałowice

kapitał zakładowy: 50 000.00 zł

kapitał wpłacony: 50 000.00 zł

KRS: 0000290504

Sąd Rejonowy:

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 6762361952

REGON:120567538