Holding Kapitałowo-Inwestycyjny Sp. z o.o. (HKI)

zapewnia kompleksową usługę dla podmiotów gospodarczych.

Jeśli jesteś MŚP lub rozpoczynasz działalność jako startup to nasza oferta jest skierowana wprost do Ciebie. Nasi pracownicy wesprą Cię w osiąganiu celów biznesowych i zarządzaniu finansami Twojej firmy lub spółek w których przeprowadziłeś inwestycje. Poukładają w finansach oraz ograniczą ryzyko związane z Twoją działalnością. Współpracując z nami zyskujesz zaufanego, kompetentnego i lojalnego partnera biznesowego.

Usługi

W ramach naszej działalności:

Sporządzamy Biznes Plany

Przygotowujemy biznes plany i studia wykonalności projektów wraz z dodatkową dokumentacją w ramach procesu pozyskiwania finansowania na planowaną inwestycję.

Zapewniamy wsparcie kontrolerów finansowych

Dostarczamy usługę zewnętrznego Dyrektora/Kontrolera Finansowego w elastycznej i przystępnej formule.

Przeprowadzamy analizy opłacalności

Sporządzamy analizy opłacalności inwestycji w tym również inwestycji termo-modernizacyjnych w szczególności audyty energetyczne.

Poszukujemy nowych Klientów

Szukamy dla Państwa nowych Klientów, a więc nowych rynków zbytu, zarówno w obszarze handlu, produkcji jak i usług.

Kojarzymy kontrahentów

Zajmujemy się kojarzeniem inwestorów posiadających nadwyżki finansowe z przedsiębiorcami poszukującymi wsparcia kapitałowego.

Sporządzamy niezbędną dokumentację

Zajmujemy się opracowaniem dokumentacji wymaganej na każdym z etapów procedury pozyskiwania środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Wykonujemy wyceny

Wykonujemy wyceny przedsiębiorstw i majątku (w tym nieruchomości).

Opracowujemy wnioski

Przygotowujemy i opracowujemy wnioski kredytowe, wspomagamy proces procesowania wniosku kredytowego i uzyskania finansowania.

Wspieramy negocjacje

Pomagamy w negocjacjach handlowych.

Wykonujemy ekspertyzy

Realizujemy specjalistyczne ekspertyzy i raporty w zakresie budownictwa i ochrony środowiska sporządzane przez uprawnionych ekspertów.

Sporządzamy audyty

Wykonujemy audyty wewnętrzne i zewnętrzne, w tym audyty finansowe, operacyjne i jakościowe.

Przeprowadzamy szkolenia

Oferujemy szkolenia zamknięte i seminaria skierowane zarówno do osób fizycznych, jak również do przedsiębiorców.

Przeprowadzamy badania

Wykonujemy badania rynku, plany marketingowe, strategie rozwoju przedsiębiorstw.

Inne usługi

Świadczymy także inne specjalistyczne usługi.

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie i kompleksowo

To właśnie fachowe i rzetelne podejście do wszelkich zagadnień gwarantuje wysoką jakość wykonywanych przez nas usług. Każdy Klient jest dla nas ważny, a podstawą naszej współpracy jest efektywność, zaufanie oraz pełen profesjonalizm. Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z nami a udzielimy odpowiedzi na Państwa pytania i w każdej kwestii będziemy służyć fachową poradą.

Obszary, w których wspieramy naszych klientów

„Zajmujemy się przyszłością, bo dobrze analizujemy przeszłość i wyciągamy z niej wnioski”

Finanse strategiczne

 • business plany i rozwój biznesu,
 • pozyskiwanie finansowania i struktura finansowania,
 • ocena projektów inwestycyjnych i ryzyka,
 • restrukturyzacje finansowe.

Nasze działania

 • wesprzemy Cię w wytyczaniu kierunków rozwoju spółki,
 • wesprzemy Cię w długoterminowym planowaniu biznesu i finansów,
 • doradzimy w transakcjach kapitałowych,
 • zbudujemy i wdrożymy strategię finansową Twojej firmy,
 • ocenimy rentowność i ryzyko inwestycji,
 • przygotujemy dla Ciebie wiarygodny i profesjonalny budżet oraz będziemy go monitorować i rozliczać,
 • wesprzemy w pozyskiwaniu finansowania i zarządzaniu płynnością finansową,
 • przygotujemy business plany i modele finansowe, które pomogą Ci podejmować trafne decyzje,
 • pomożemy Ci zarządzać kosztami, kontraktami i unikać problemów z brakiem płynności,
 • zoptymalizujemy strukturę kosztów i poziom majątku obrotowego,
 • wesprzemy Cię w bieżących sprawach finansowych, finansach operacyjnych, rachunkowości zarządczej,
 • uporządkujemy finanse Twojej firmy,
 • pomożemy w zarządzaniu ryzykiem finansowym i podatkowym,
 • zapewnimy kontakty i dobrą współpracę z bankami i innymi instytucjami finansowymi w tym z funduszami inwestycyjnymi.
... oraz wesprzemy Cię w wielu innych obszarach, które wspólnie zdefiniujemy.

Finanse operacyjne

 • budżetowanie
 • zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym,
 • kontrola i optymalizacja kosztów,
 • rrachunkowość zarządcza i finansowa,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym.

Nasze działania

 • pomożemy w organizacji sposobu funkcjonowania działu finansowego Twojej firmy oraz koordynacji jego pracy,
 • ułożymy proces budżetowania oraz kontrolowania jego wykonania,
 • pomożemy w zarządzaniu środkami finansowymi poprzez planowanie i kontrolowanie przepływów finansowych,
 • będziemy na bieżąco oceniać i monitorować ryzyka finansowe i ekonomiczne wynikające z działalności,
 • pomożemy stworzyć efektywny system kontroli wewnętrznej oraz procesu akceptacji kosztów,
 • będziemy nadzorować proces przygotowania dokumentacji finansowej do kontroli prowadzonych przez uprawnione podmioty zewnętrzne,,
 • wesprzemy w pozyskiwaniu finansowania i zarządzaniu płynnością finansową,
 • pomożymy przygotować raporty i analizy na potrzeby Zarządu.
... oraz wesprzemy Cię w wielu innych obszarach, które wspólnie zdefiniujemy.

Corporate finance

 • przygotowanie profesjonalnych modeli finansowych do wyceny,
 • finansowe i prawne due diligence,
 • transakcje kapitałowe,
 • tworzenie business planów dla spółek, będących potencjalnymi celami inwestycyjnymi,
 • zapewnianie skutecznego nadzoru i dostarczanie wysokiej wartości dodanej dla spółek portfelowych,
 • zarządzanie ryzykiem finansowym i operacyjnym,
 • strukturyzacja strategii zabezpieczających oraz wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi,
 • wycena instrumentów finansowych,
 • projektowanie oraz wsparcie w implementacji metod pomiaru ryzyka finansowego oraz zasad oceny efektywności z uwzględnieniem ryzyka.
... oraz wesprzemy Cię w wielu innych obszarach, które wspólnie zdefiniujemy.

Usługa zewnętrznego dyrektora finansowego

 • Skierowana zwłaszcza do firm z sektora MSP, które nie posiadają własnego dyrektora finansowego. Z naszych obserwacji i doświadczenia wynika, że większość małych i średnich firm wśród kadry zarządzającej posiada u siebie jedynie Głównego Księgowego. Jest on niezbędny i bardzo ważny, ale niewystarczający. Nowocześnie zarządzane firmy potrzebują kompetencji wykorzystujących dane finansowe do planowania finansowego i marketingowego. Podczas gdy główny księgowy dostarcza nam danych o historycznej sytuacji firmy, o tyle dyrektor finansowy odpowiedzialny jest za wykorzystanie tych danych do zwiększenia wartości biznesu w przyszłości. Dzięki naszej usłudze kompetencje te można pozyskać taniej niż zatrudniając dyrektora finansowego samodzielnie.
 • Jako firma wspierająca klientów z wielu branż oraz na różnych poziomach zarządzania posiadamy niezbędne umiejętności w zakresie wsparcia firmy w realizacji obowiązków wykonywanych przez dyrektora finansowego. Realizując projekty o strategicznym znaczeniu dla firm, wiemy jak zwiększać wartość i płynność spółek. Z drugiej strony realizując projekty analityczne i optymalizując działania pozwalamy księgowym robić co umieją najlepiej, a działania związane z controllingiem i przepływami danych finansowych robimy sami.
... oraz wesprzemy Cię w wielu innych obszarach, które wspólnie zdefiniujemy.

Oprócz stałej współpracy

 • oferujemy pomoc w kwestiach biznesowych, przygotowaniu profesjonalnego business planu wraz z projekcjami finansowymi,
 • przygotujemy model finansowy oraz model przychodów po to, abyś przez analizę scenariuszy mógł podejmować bardziej świadome decyzje,
 • przeprowadzimy analizę kosztów firmy i wdrożymy oszczędności oraz działania optymalizujące działalność,
 • pomożemy w zarządzaniu płynnością. Zoptymalizujemy Twoje terminy płatności należności i zobowiązań, stanów zapasów,
 • zoptymalizujemy koszty stałe i zmienne i pozwolimy ustrzec się utraty płynności finansowej,
 • usprawnimy Twoją księgowość, aby dostarczała Ci użytecznych informacji biznesowych, spójnych z tym, co wiesz o swoich kontraktach i firmie,
 • będziemy reprezentować Ciebie i Twoją firmę przed instytucjami finansującymi, w celu uzyskania jak najkorzystniejszego finansowania,

FAKTY

Każdy Klient jest dla nas ważny, a podstawą naszej współpracy jest efektywność, zaufanie oraz pełen profesjonalizm.

Klienci

Projekty

Godzin przepracowanych dla Klientów

Współpracowników

Nasi Klienci

Nasi Klienci

 • Brunata Sp. z o.o.
 • Contrach Projekt S.C. Kraków
 • Eko Lokum Spółka z o.o.
 • Estate Development Sp. z o.o.
 • Gaik Lokum Inwest Sp. z o.o.
 • Gaik Lokum Inwest Sp. z o.o. spółka komandytowa
 • Glico Sp. z o.o.
 • Glico Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna
 • Glico Sp. z o.o. spółka komandytowa
 • Grupa Inwestycyjna PAWO Sp. z o.o.
 • Grupa Inwestycyjna Zadęccy Sp. z o.o.
 • Grupa Inwestycyjna Zadęccy Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna
 • Honell Serwis Sp. z o.o.
 • Inflora Sp. z o.o.
 • Lokum Invest Spółka z o.o.
 • Małopolska Agencja Energii i Środowiska Sp. z o.o.
 • MMS Logistyka Sp. z o.o
 • Montex Sp.z o.o.
 • North Hill Cracow Spółka z o.o
 • North Hill Cracow Spółka z o.o spółka komandytowa
 • Ośrodek Medycyny Matczyno-Płodowej Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna
 • Popielówka Lokum Invest Spółka z o.o. spółka komandytowa
 • Propodis Spółka Cywilna
 • REMO Sp. z o.o. Spólka Komanytowa-Akcyjnaw
 • Robo Sp. z o.o.
 • Seos Sp. z o.o.
 • Tentorium Sp. z o.o.
 • Tibra Sp. z o.o.
 • Widokowa Sp. z o.o.
 • Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego
 • Zakłady Walcownicze PROFIL S.A.
 • ZIKIT- Gmina Miejska Kraków
 • ...oraz wiele innych

Prezes Zarządu

KRZYSZTOF PŁASZEWSKI

Długoletni pracownik dydaktyczno–naukowy Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej. Były pracownik kilku banków w Polsce m.in. Fortis Bank S.A., Pekao S.A., Bank Millenium S.A. Członek Zarządu wielu spółek w tym notowanych na GPW.

Pozostali członkowie zespołu:

Pracownicy naukowi uczelni ekonomicznych i technicznych, byli pracownicy instytucji finansowych (banki, firmy leasingowe, fundusze powiernicze) oraz prawnicy z współpracujących kancelarii prawnych.

Kontakt

„Klucz do sukcesu to nie informacje. To inni ludzie.“ — Lee Iacocca

 • Kapitał zakładowy : 250 000.00 zł
 • Kapitał wpłacony : 250 000.00 zł
 • KRS : 0000290504
 • Sąd Rejonowy : Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • NIP : 6762361952
 • REGON :120567538

Adres

Górna Wieś, ul. Zachodnia 26,
32-091 Michałowice, Polska

Telefon

+48 605 448 789

Loading
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękuję!